De  schoolvisie van ’t Kroontje

’t Kroontje is een kleinschalige, open school in een groene landelijke omgeving.
De leerlingen beleven en voelen de warmte, de koude, de frisheid en de kleuren van de vier seizoenen door de openheid en ligging van de school.
De naam van onze school is gebaseerd op de parabel ‘iedereen een kroontje’ van Luc Versteylen.

In onze school verdient ieder kind een kroontje: iedereen is gelijkwaardig in zijn uniek en anders zijn.
In ’t Kroontje hechten we belang aan ieders kwaliteiten, interesses en beperkingen.  
’t Kroontje is een school waar elk talent naar boven kan komen om zich ten volle te ontwikkelen.  
Door ons goed uitgebouwd zorgbeleid proberen wij tegemoet te komen aan de noden van elk kind. Wij willen een zorgzame school zijn voor alle kinderen. Een positief zelfbeeld, motivatie en initiatief zijn de kern van de ontwikkeling van een kind.
Wij streven naar gelukkige en gemotiveerde kinderen. Door onze manier van werken zorgen wij er voor dat kinderen graag naar school komen en alzo komen tot ‘leren’.
Wij streven er ook naar dat kinderen respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan.
Wij zijn een kleine school waar ieder kind zich thuis kan voelen binnen een geborgen omgeving en waar ‘iedereen iedereen kent’. Wij streven naar een kwaliteitsvolle leeromgeving.

De parabel van ‘iedereen een kroontje’

Er was eens een klein klasje en in dat klasje, daar hadden alle kinderen een kroontje op. Niemand van de kinderen vond dat vreemd, want zij waren dat gewoon.

Maar op een keer kwam er daar in dat klasje een inspecteur binnen.  Die komt van tijd tot tijd eens kijken of alles goed gaat in de school.  En verschieten dat hij deed, want dat had hij nog nooit gezien.

Hoe kan dat nu, riep hij uit?  Kroontjes worden toch alleen maar gedragen door de besten van de klas.

Dat is het juist, lachten de kinderen!  Wij zijn allemaal de beste van de klas.  Hoe zit dat, wou de inspecteur vragen, maar hij was een vriendelijk man en ook een klein beetje nieuwsgierig.  En daarom vroeg hij: “Vertel mij eens allemaal, waarom jullie ieder een kroontje dragen.”

En zij allemaal aan het vertellen: omdat ik het vlugste kan lezen; ik, omdat ik het snelste kan tellen; en ik, omdat ik het mooist kan schrijven.  En de inspecteur luisterde maar.

Nu zat er vooraan in de klas een jongetje en dat zag er niet erg slim uit.  Maar ook hij droeg heel fier een kroontje.  Dus je kan wel denken hoe benieuwd de inspecteur was naar wat het jongetje ging zeggen.  En jawel hoor, daar was het zijn beurt.  En even fier als al de anderen stond hij recht en sprak met luide stem:

“Omdat ik het velste kan splinge …”

Luc Versteylen

Als je kind ziek is, verwittig liefst nog dezelfde dag de school.

Bel het secretariaat op het nummer 03/484 30 87

 

Bij afwezigheid van ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een briefje van de ouders.
Dit kan maximum 4x per schooljaar met de ziektebriefjes die u op een brief hebt gekregen in het begin van het schooljaar.

Voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet een doktersattest ingediend worden.
Wie dus ziek is op vrijdag én de maandag nadien, moet een doktersattest indienen. (aangezien dit een ziekte is van 4 opeenvolgende kalenderdagen)

 

Mijn kind gaat naar de kleuterschool:

Kleuters zijn niet leerplichtig en hoeven dus geen afwezigheidsattesten binnen te brengen.
De leerkrachten vinden het echter wel fijn dat ze verwittigd worden.

6-jarige kleuters die langer kleuteronderwijs volgen, vallen onder de regelgeving van de lagere school en dienen wél afwezigheidsattesten binnen te brengen!

Indien gewenst kunnen de leerlingen opgehaald worden met de schoolbus.
De route en de opstapplaats worden met de directie besproken.

De busbegeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen vanaf het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind 's avonds is uitgestapt.

U vindt hier een overzicht van de prijzen.

 

Type abonnement Eerste kind Tweede kind en volgende
Jaarabonnement 240 euro 180 euro
Ochtendabonnement 120 euro 90 euro
Avondabonnement 120 euro 90 euro
Enkele rit 1 euro 1 euro
     

 Indien uw kind uitzonderlijk wel of niet met de bus meerijdt, graag tijdig verwittigen via het nummer 0478/45.66.54 (Annie)

Als er bij aankomst aan de afstapplaats niemand aanwezig is, wordt het kind mee naar de nabewaking genomen. U kunt uw kind er afhalen voor 18 uur. Mag je (oudere) kind zelfstandig naar huis of naar binnen, dan moet je daar een schriftelijke toestemming voor geven.


Buschauffeur: Dré Verellen

Busbegeleider:  's morgens: Annie Van Belle en
                          's avonds: Ilse Dillen

 

Schooljaar 2021-2022

Facultatieve verlofdagen:

 • Maandag 4 oktober 2021
 • Maandag 2 mei 2022

Pedagogische studiedagen:

 • Kleuterschool:
  • Vrijdag 3 december 2021
  • Maandag 14 februari 2022
 • Lagere school:
  • Vrijdag 22 oktober 2021
  • Maandag 14 februari 2022

 

Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2021

Herfstvakantie: van 1 november tot en met 5 november 2021

Wapenstilstand: 11 november 2021

Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022

Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 4 maart 2022

Paasvakantie: van 4 tot en met 15 april 2022

Paasmaandag: 18 april 2022

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022

Pinkstermaandag: 6 juni 2022

Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2022

 

 

Interesse in onze school ? 

U bent u altijd welkom voor een rondleiding door onze lagere school en/of kleuterschool. Wij geven u ook graag een woordje uitleg over onze visie en werking.
Graag vooraf even een afspraak maken (03 484 30 87).

Indien u uw zoon en/of dochter wenst in te schrijven, neemt u ook best contact op met de directeur of het secretariaat van de school voor een afspraak
(03 484 30 87). Gelieve de Kids ID of isi+kaart mee te brengen. 

Je kleuter kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Op onze website vindt u meer uitleg over de werking van onze kleuterschool. Ook de kijkmomentjes vindt u daar terug. 

Via onderstaande link kan je berekenen vanaf wanneer je kleuter mag instappen in de kleuterschool:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-intapdatum-voor-je-kleuter 

 

 

Nieuwsflits

Wil je graag eens een kijkje komen nemen in onze school? Dat kan! Maak een afspraak bij de directie.

 

 

Schooljaar 2021-2022

Facultatieve verlofdagen:

 • Maandag 2 mei 2022

Pedagogische studiedagen:

 • Kleuterschool:
  • Vrijdag 3 december 2021
  • Maandag 14 februari 2022
 • Lagere school:
  • Vrijdag 22 oktober 2021
  • Maandag 14 februari 2022